polski
Sobota, 08 sierpnia 2020 r. Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna
Gmina Tomaszów Mazowiecki zakończyła realizację Projekt pn. „Przyjazne oddziały przedszkolne w Gminie Tomaszów Mazowiecki”

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego:
-    Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
-    Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
-     Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

Główny cel projektu: Podniesienie jakości pracy 8 oddziałów przedszkolnych (3 oddziałów w  SP Wiaderno, 3 oddziałów w  SP Chorzęcin, 2 oddziałów w SP Komorów) w Gminie Tomaszów Mazowiecki poprzez ich doposażenie oraz organizację placów zabaw w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Projekt został podzielony na V części

I. Część I zamówienia:
-    Organizacja placów zabaw dla dzieci w SP Wiaderno i SP Chorzęcin
-    Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z poliuretanu na istniejącym placu zabaw w SP Wiaderno  (pow. 224 m2).
-    Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w SP Chorzęcin (z poliuretanu o pow. 131,25 m2 oraz trawiastej o pow. 191,25m2) oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych - zestaw zabawowy: m.in.( wieża z dachem, zjeżdżalnia, pomosty, drabinki) oraz huśtawka podwójna, karuzela z kierownicą, pociąg, huśtawka bocianie gniazdo
   
II. Część II zamówienia:
     Dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie (do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz    doposażenie kuchni):

-    Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci w SP Wiaderno, SP Chorzęcin, SP Komorów
-    Modernizacja toalet dla personelu w SP Wiaderno, SP Komorów
-    Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach w SP Wiaderno, SP Chorzęcin, SP Komorów
-    Doposażenie kuchni w SP Wiaderno, SP Chorzęcin, SP Komorów

III.  Część III zamówienia:
Wyposażenie (meble i wyposażenie)
-    Zakup oraz montaż mebli i wyposażenia dla SP Wiaderno, SP Chorzęcin, SP Komorów

IV.  Część IV zamówienia:
Wyposażenie (wypoczynkowe, zabawki i pomoce dydaktyczne, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, wyposażenie zapewn. bezp. warunki opieki)
-    Zakup wyposażenia wypoczynkowego dla SP Wiaderno, SP Chorzęcin, SP Komorów
-    Zakup pomocy i zabawek dydaktycznych dla SP Wiaderno, SP Chorzęcin, SP Komorów
-    Zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć dla SP Wiaderno, SP Chorzęcin, SP Komorów
-    Zakup artykułów plastycznych dla SP Wiaderno, SP Chorzęcin, SP Komorów
-  Zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi dla SP Wiaderno, SP Chorzęcin, SP Komorów

V.  Część V zamówienia:
  Zakup sprzętu (ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek)
-    Zakup sprzętu ICT dla SP Wiaderno, SP Chorzęcin, SP Komorów
-    Zakup sprzętu audiowizualnego dla SP Wiaderno, SP Chorzęcin, SP Komorów
-    Zakup tablic interaktywnych dla SP Wiaderno, SP Chorzęcin, SP Komorów
-    Zakup kserokopiarek dla SP Chorzęcin, SP Komorów

Do końca sierpnia br. zostały zrealizowane i odebrane wszystkie dostawy, objęte częścią II, III, IV, V zamówienia dla szkół podstawowych w Wiadernie, Chorzęcinie i Komorowie. We wrześniu br. odebrano place zabaw w Wiadernie i w Chorzęcinie.

Przedszkolaki, uczęszczające do tych oddziałów  przedszkolnych, będą mogły korzystać z zakupionych rzeczy, co pozwoli na prowadzenie bardziej efektywnych form edukacyjno- zabawowych. Zakupione rzeczy wpłyną na zwiększenie atrakcyjności naszych oddziałów przedszkolnych.
Cały zrealizowany Projekt wpływa na atrakcyjną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu elektronicznego, wyposażenia, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz urządzonych placów zabaw.
Działania w powyższym zakresie umożliwiają podniesienie standardu pracy oddziałów i opieki nad dziećmi, co też przyczynia się do zmniejszenia nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej w regionie.


16-10-2015
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Sierpień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31