polski
Czwartek, 30 maja 2024 r. Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
25 lat samorządności

W dniu 22.05.2015 r. odbyła się uroczysta sesja, podczas której obchodziliśmy 25-lecie Samorządu. Było to ważne wydarzenie w samorządowym życiu naszej wspólnoty gminnej. Ale zanim przejdę do szczegółów z tej uroczystości, kilka zdań na temat początków samorządności w Polsce. O idei samorządności dyskutowano już w 1981 r. podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Już wtedy podjęto uchwałę programową „Samorządna Rzeczpospolita”, a w tezie 21 tego dokumentu czytamy: „Samodzielne prawnie, organizacyjnie i majątkowo samorządy terytorialne muszą być rzeczywistą reprezentacją społeczności lokalnej”.

Przez lata 80-te ubiegłego wieku prowadzone są prace nad samorządnością terytorialną pod kierunkiem prof. Jerzego Regulskiego, który po obradach „Okrągłego Stołu” i słynnym expose Premiera Tadeusza Mazowieckiego wygłoszonym 12 września 1989 r. zostaje Pełnomocnikiem Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego.
I wreszcie ważna data: 8 marca 1990 r. Sejm uchwala zmiany w Konstytucji, ustawę o samorządzie terytorialnym i ordynację wyborczą do rad gmin.  Już niedługo po tym ( w tym czasie sejm uchwala niezbędne ustawy), następuje ten najważniejszy dzień: 27 maja 1990 r. pierwsze wybory do rad gmin (pierwsze całkowicie wolne wybory po 1939 r.).
O rozmachu oraz zakresie zmian niech świadczy fakt, że reforma z 8 marca 1990 r. zmieniała ponad 100 istniejących regulacji prawnych, doprowadzała do podziału majątku, zadań i kompetencji w skali całego kraju. Z perspektywy czasu szkoda, że zatrzymano się tylko na reformie podstawowego stopnia samorządu terytorialnego, tj. gminie, pozostawiając pozostałe elementy na późniejszy czas. W okresie rządów premier Hanny Suchockiej przeprowadzono 2 kolejne istotne zmiany reformujące samorząd terytorialny:
- powołano Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego,
- stworzono tzw. pilotaż powiatowy.
Niestety rząd Hanny Suchockiej upadł i dopiero po kilku latach prób i przymiarek udało się skutecznie rozwinąć samorząd terytorialny, wprowadzając jego stopnie, tj. powiat i województwo. Dokonano tego na podstawie ustawy z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.  Pamiętamy zapewne ile było dyskusji, kłótni, protestów, dotyczących liczby nowych jednostek, podziału kompetencji i majątku, a także zakresu zespolenia administracji publicznej. Mimo swoich słabości system wszedł w życie od 1 stycznia 1999 r. i od tego czasu ustawy ustrojowe - te o gminie, powiecie i samorządzie województwa – są i działają.
Samorząd lokalny (gminny i powiatowy) ma bardzo dużo zadań i kompetencji. Jest ponadto oparty na tradycyjnej i naturalnej sieci powiązań przestrzennych i więzi społecznych.  Przeciętny obywatel nie musi wyjeżdżać z gminy i powiatu, by uzyskać dostęp w zasadzie do wszystkich usług publicznych pozwalających załatwić niemal 100% ważnych spraw administracyjnych. Również w skali powiatu działa większość służb ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego. Czyli właściwie jest wszystko.
Byłoby dobrze, gdyby samorząd miał więcej pieniędzy i nie działał w permanentnym stresie finansowym, zwłaszcza zaś gdyby wreszcie udało się powiązać finansowanie zadań samorządowych ze standardami usług publicznych.
Reasumując można powiedzieć, że dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego, którego autorem w ciągu tych lat, jest polski samorząd lokalny. Samorząd regionalny - niedawno jedynie nowatorski projekt ustrojowy i terytorialny stał się odpowiedzialnym i wymagającym partnerem rządu, a zaprowadzenie tej reformy było także istotnym przyczynkiem do włączenia się w politykę regionalną prowadzoną przez Unię Europejską.
My samorządowcy pokazaliśmy, że potrafimy z tej polityki regionalnej korzystać na rzecz rozwoju naszej wspólnoty gminnej.
Myślę, że wszyscy zebrani na uroczystości z okazji 25 lat samorządności mogli być dumni z tego, co udało się dokonać w życiu społeczności lokalnej. Nie oznacza to, że powinniśmy osiąść na laurach, ale jeszcze w większym stopniu musimy wpływać na podejście naszych mieszkańców do idei samorządności do integracji społecznej i współdziałania dla rozwoju i dobra wspólnego.
Ale taka uroczystość jest też okazją do wyróżnienia osób, które wniosły największy wkład w rozwój samorządności lokalnej w naszej gminie.
Nie sposób wymienić wszystkich, więc skupię się na tych wyróżnionych, którzy poświęcili najwięcej czasu na pracę w samorządzie.
Statuetkami uhonorowani zostali pracownicy samorządowi, którzy w samorządzie przepracowali od15 do 25 lat : Irena Cichy – Dębiec, Aleksandra Gliszczyńska, Anna Klimczak, Wanda Królak, Maria Skalska, Cecylia Wędrak, Elżbieta Węgrzynowska, Teresa Kacperek, Edmund Król, Bożena Krześlak, Danuta Psut, Iwona Robak, Maria Robak, Wiktor Sobieraj, Alicja Węgrzynowska, Sławomir Bernacki, Marzena Chylewska, Marta Lipowska, Agata Łęczycka, Józef Maj, Barbara Matysiak, Dorota Oczkowska, Wiesława Starosta, Aneta Swarbuła, Wiesław Wojtaszek. 
W Radzie Gminy najdłużej mandat pełnili: Bogdan Krężelewski, Jan Lasek, Jan Pełka, Stefan Dąbrowski,  Krystyna Pierścińska, Kazimierz Rak,  Regina Dziubałtowska, Stanisław Król,  Julian Ryś, Barbara Wojtaszek. Wśród sołtysów najdłuższym stażem w służbie na rzecz lokalnej społeczności wykazali się:  Wiesław Głowa, Stanisław Bojanowski, Teresa Gabryszewska, Mieczysław Stańczyk, Zygmunt Kobalczyk, Andrzej Kosior, Czesław Kuc, Edward Mąkola, Marian Cieślik, Wacław Dulas, Józef Król, Krystyna Kudlik, Henryk Owsianka, Andrzej Poborski, Jerzy Skóra, Sławomir Wawrzyńczyk, Janina Zbiciak. Statuetkami uhonorowani zostali wieloletni samorządowcy, a zarazem Wójtowie Gminy Tomaszów Mazowiecki: Ignacy Niedziałkowski i Franciszek Szmigiel.
Szczególnym wyróżnieniem „Przyjaciel Samorządowców” uhonorowana została Pani Dorota Rutkowska wcześniej samorządowiec, a dziś Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Po części oficjalnej z godzinnym recitalem wystąpiła Olga Bończyk.

25-05-2015
Galeria
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Maj 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31